Wie zijn wij?

De voorlopers van het Peter Manschot fonds 

Het ‘Peter Manschot’ fonds is genoemd naar de eerste opleider van de FM-training in Moi University. Helaas overleed hij in 2005 een paar maanden na terugkeer van een half jaar onderwijs aan de eerste groep van huisartsen in opleiding. Hij werd opgevolgd door Arnout Chavannes en Fons Mathot. Arnout overleed in 2011.
In oktober 2016 verliet Prof. H. Crebolder het fonds, Hij overleed in 2019. Allen hebben een enorme bijdrage geleverd aan de opleiding in Eldoret, maar ook gedurende hun hele loopbaan aan de opleiding van huisartsen   Leny Manschot, gehuwd met Peter Manschot verliet het fonds in 2017. Een gemis.
Adam Lagro is secretaris geweest van 2017-2022 en heeft veel gedaan voor fondswerving.
Om gezondheidsredenen is hij teruggetreden.

Het bestuur van het Peter Manschot fonds 

Fons Mathot

Voorzitter

FP-trainer Utrecht, FM-faculty in Eldoret
from 10-2005 till 4-2006
Hospice director
Trainer specialised in Palliative care. 

Pieter v. d. Hombergh PhD FP np

Vicevoorzitter/ secretariaat

Vice chair of the support Committee
Board member of WHIG.
SB member of the Medical Committee Netherlands Vietnam (MCNV)
 

Steven van de Vijver PhD

Family Practitioner, writer
Chairman Support group for FM in LMICs, 

FP in Practice in OLVG hospital Amsterdam; Senior Advisor at Amsterdam Health & Technology Institute (www.ahti.nl)

450450

Wim Heres

Family Practitioner in Helmond
Chairman of SANO

FP-trainer, advisor,

Joop Raams

Family Practitioner in Amersfoort
Chairman of the NVTG
(Dutch Society of Tropical Medicine & IH)

150

Maaike Flinkenflögel MPH

Consultant at KIT (Royal. Inst. for Tropical Medicine & IH.)

45

Prof. Roger Damoiseaux. PhD

Prof. Huisartsgeneeskunde UMC Utrecht.
was 4 jaar tropenarts in Malawi.

450