Wie zijn wij?

De voorlopers van het Peter Manschot fonds 

Het ‘Peter Manschot’ fonds is genoemd naar de eerste opleider van de FM-training in Moi University. Helaas overleed hij in 2005 een paar maanden na terugkeer van een half jaar onderwijs aan de eerste groep van huisartsen in opleiding.
Hij werd opgevolgd door Arnout Chavannes en Fons Mathot. Arnout overleed in 2011.

In 2016 verliet Prof. H. Crebolder het fonds, Hij overleed in 2019.

Leny Manschot, gehuwd met Peter Manschot verliet ons in 2017.

Adam Lagro was secretaris van 2017-2022 en heeft veel gedaan voor fondswerving. Om gezondheidsredenen is hij teruggetreden en is overleden in 2022.

Allen hebben een enorme bijdrage geleverd aan de opleiding in Eldoret, maar ook gedurende hun hele loopbaan aan de opleiding van huisartsen

Arnout Chavannes
Harry Crebolder
Adam Lagro

Het bestuur van het Peter Manschot fonds 

Niek de Wit

Voorzitter

District Medical Officer Mwanza district hospital, Malawi
Hoogleraar Huisartsgeneeskunde Utrecht van 2009-2024
Voormalig huisarts in Rhenen
Oprichter/medisch directeur Julius Gezondheidscentra Leidsche Rijn
Fellow of Royal College of Physicians Edinburg
Lid van kwaliteitsraad Zorginstituut Nederland
Lid RvT van Rhogo, huisartsenorganisatie Hilversum.
Voorheen RvT Hospice Demeter (de Bilt) en Huisartsen Gelderse Vallei.
Medeoprichter van de WHIG (Werkgroep HG en Int. Gzz).
Pieter v. d. Hombergh PhD FP np

Vicevoorzitter/ secretariaat


Huisarts in Almere en Hilversum, Beleidsadviseur LHV.
Bestuurslid van de WHIG.
Vz. NVTG (Dutch society of Global Heath) 2009-2013
Lid van de Supervisory Board van het
Medical Committee Netherlands Vietnam (MCNV) 
Vz Cie Kwaliteit van de NVTG (2013 tot 2024)
Voorheen Lid RvT Regional Huisartsen Organisatie Nijmegen (NEO)

Fons Mathot

Adviseur en voorzitter van het PM-fonds tot 2024

Voorheen huisartsopleider Utrecht,
Opleider aan de FM-faculty in Eldoret van 10-2005 tot 4-2006
Tot 2022 directeur van het Hospice in Utrecht.
Trainer gespecialiseerd in Palliative care. 

Wim Heres

Adviseur

Voorzitter van de SANO
Tot 2023 Huisarts en opleider in Helmond
Bestuurslid WHIG

Maaike Flinkenflögel MPH

Adviseur

Docent- onderzoeker Hogeschool van Amsterdam, Gezondheid, coördinator IPE en Global Health.
Eerder coördineerde ze de Master International Health op KIT; 
Werkte als docent op Rwandese FM-opleiding en was hoofd afdeling PHC, Universiteit van Rwanda (honorair professor); 
Coördineerde Primafamed vanuit de Universiteit van Gent; 
Werkte als docent clinical officers in Tanzania 45

Mieke Visser

Penningmeester


Huisarts in Amsterdam
Hhonorary associate professor FM Department PHC at the School of Medicine and Pharmacy at the Universtity of Rwanda.
Staflid aan de Eldoret FM-training Kenya 2006-2008.
Worked in PHC in Uganda, Yemen and Kenya.

Barbara Swarthout

Adviseur

Huisarts in Amsterdam; voorheen huisartsopleider AMC.
Werkte van 2015 – 2021 als huisarts en tropenarts (AIGT) in Malawi. Ze zette er een huisartsenpraktijk op in de stad Blantyre.
Ze werkte als docent en fondsenwerver bij de enige huisartsenopleiding van Malawi: het FM Department van het College of Medicine.