Wie zijn wij?

De voorlopers van het Peter Manschot fonds 

Het ‘Peter Manschot’ fonds is genoemd naar de eerste opleider van de FM-training in Moi University. Helaas overleed hij in 2005 een paar maanden na terugkeer van een half jaar onderwijs aan de eerste groep van huisartsen in opleiding.
Hij werd opgevolgd door Arnout Chavannes en Fons Mathot. Arnout overleed in 2011.

In 2016 verliet Prof. H. Crebolder het fonds, Hij overleed in 2019.

Leny Manschot, gehuwd met Peter Manschot verliet ons in 2017.

Adam Lagro was secretaris van 2017-2022 en heeft veel gedaan voor fondswerving. Om gezondheidsredenen is hij teruggetreden en is overleden in 2022.

Allen hebben een enorme bijdrage geleverd aan de opleiding in Eldoret, maar ook gedurende hun hele loopbaan aan de opleiding van huisartsen

Arnout Chavannes
H. Crebolder
Adam Lagro

Het bestuur van het Peter Manschot fonds 

Fons Mathot

Voorzitter

Voorheen huisartsopleider Utrecht,
Opleider aan deFM-faculty in Eldoret van 10-2005 till 4-2006
Tot 2022 directeur van het Hospice in Utrecht.
Trainer gespecialiseerd in Palliative care. 

Pieter v. d. Hombergh PhD FP np

Vicevoorzitter/ secretariaat

Bestuurslid van de WHIG.
Lid van de Supervisory Board van het
Medical Committee Netherlands Vietnam (MCNV) 

Wim Heres

Huisarts in Helmond
Voorzitter van de SANO

Huisartsopleider
Bestuurslid WHIG


Maaike Flinkenflögel MPH

Consultant op het KIT (Royal. Inst. for Tropical Medicine & IH.)

45

Mieke Visser
Huisarts en Prof Family Medicine University of Kigali

Barbara Swarthout

Huisarts
voorheen huisartsopleider AMC
FM-trainer in Malawi tot 2021