Hoe kan ik doneren?

Donaties en aftrekbaarheid

Voor een speciale gift of een legaat vragen wij u contact op te nemen met penningmeester Maaike Flinkenflögel of secretaris Pieter van den Hombergh. Door onze ANBI-status is de gift aftrekbaar.
Kijk ook voor giften op de belastingwebsite.

Voor een overeenkomst “periodieke gift in geld” heeft de belasting een gunstige regeling getroffen. Gunstig, want i.t.t. een eenmalige gift is er geen drempel en is het bedrag volledig aftrekbaar. Zie ook “Hoeveel kan ik aftrekken?”
U print deze overeenkomst en vult hem in. Dan kunt u de ingevulde en getekende overeenkomst scannen en als attach mailen naar onze secretaris Pieter van den Hombergh Hij tekent dan de overeenkomst en mailt die als PDF-attach retour.
Het totale bedrag dat voor 5 jaar of voor een zelf te bepalen tijd is opgevoerd, kan dan in een keer worden opgegeven als aftrekpost. Ook kunt u uw bank machtigen elk jaar het bedrag af te schrijven over die periode. Dat spreidt de gift over jaren en scheelt gedoe.

VRIENDEN VAN HET “PETER MANSCHOT FONDS”
Je wordt vriend door betaling van maar € 25,-. Daarvoor wordt u op de hoogte gehouden over de bestedingen. Vermeld daarvoor uw e-mail- adres Uw gift is welkom op: NL90ABNA0493776664, KvK: 17193010.

Giften komen vooral van donateurs of zijn eenmalige giften uit inzamelingen bij een bijzondere gebeurtenis. Ook steunden Huisartsenposten door de study fee van Family Physicians in opleiding te betalen.