ANBI status

Het Peter Manschotfonds heeft een ANBI-status
Giften zijn welkom op NL90ABNA0493776664 t.n.v. het PM-fonds
RSIN/Fiscaal nummer ANBI  816889867
Contactgegevens : Pieter van den Hombergh, secretaris Mieke Visser Penningmeester
KVK 17193010

CBF-erkenning

Het PM-fonds ambieert een CBF-erkenning en dit vergt een gedetailleerde financiële  verslaglegging. Deze is in het Nederlands.

a. 2016 Jaarverantwoording van de financiën
b. Jaarverslag en Financiële verslag van 2017 (voorlopig tot 21-12-2017)

Kascommissie (oktober 2017)

1. Drs. W.J.M. (Wim) Mathot, economist & retired accountant for PWC
2. Drs. JHMB Flinkenflögel, before treasurer of several non-profit organisations
This is their report on the finances of The PM-Fund (31-12-2017)